Zájmové kroužky

TURISTICKÝ KROUŽEK

- pořádá vždy v sobotu jednou za měsíc výlet vlakem Českým rájem
- bližší informace u pí.uč. Bartáškové ve IV.A.
- zájemci obdrží přesné instrukce týden předem
Těšíme se na nové turisty a turistky!

PĚVECKÝ KROUŽEK - ZPÍVÁNKY

- každou středu ve 13.15 - 14.00 hod. pod vedením pí.uč. Bernátové
- scházíme se ve třídě 2.C.

Pravidelná vystoupení: vánoční koncert, koncert pro maminky, vyřazení devátých ročníků

HRAVÁ MATEMATIKA

- kroužek pro zvídavé děti, které baví matematika

-scházíme se každé pondělí ve 12.45 ve třídě 3.A

- s sebou tabulku s fixem