Projekty školy

Projekt „Dílna“ na naší škole
02.10.2018

Projekt „Dílna“ na naší škole

V rámci pracovních činností bude třikrát v týdnu jezdit 9. třída na cca hodinu do Hubálova, kde pod vedením mistrů odborného výcviku budou absolvovat základní dílenskou činnost. Činnost bude zaměřena na základní dovednosti a seznámení s pomůckami k této činnosti. Projekt bude zanesen k ŠVP a bude realizován od druhé poloviny října do listopadu roku 2018.

Trvání projektu: říjen - listopad 2018
Psycholog 1.ZŠ
30.10.2017

Psycholog 1.ZŠ

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Od 1. 9. 2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Psycholog 1.ZŠ“. Cílem výzvy je podpořit základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga.