DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Naše škola je zapojena do projektu "DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice národního plánu obnovy ", na který je poskytována finanční podpora EU.
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Informační leták naleznete v dokumentech školy (zde).