Zájmové kroužky

KROUŽEK "VŠEUMĚL"

- nekonečný svět fantazie pro všechny, kdo rádi tvoří
- každé úterý od 13.15 do 14.30 hod. na budově II. stupně v třídě IX. B (č. 76)
- těší se na Vás Petra Ondráčková a Martina Krajíčková
- fotky dokumentující práci dětí naleznete vždy v galerii.

TURISTICKÝ KROUŽEK

- pořádá vždy v sobotu jednou za měsíc výlet vlakem Českým rájem
- bližší informace u pí.uč. Bartáškové ve III.A.
- zájemci obdrží přesné instrukce týden předem
Těšíme se na nové turisty a turistky!

PĚVECKÝ KROUŽEK - ZPÍVÁNKY

- každou středu ve 13.15 - 14.00 hod. pod vedením pí.uč. Bernátové
- scházíme se ve třídě IV.C.

Pravidelná vystoupení: vánoční koncert, koncert pro maminky, vyřazení devátých ročníků