Projekty školy

Foto ke článku
30.09.2019

Šablony II OPVVV 1. ZŠ Mladá Boleslav

Šablony II OPVVV 1. ZŠ Mladá Boleslav

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony II OPVVV 1. ZŠ Mladá Boleslav“. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Projekt „Dílna“ na naší škole
19.09.2019

Projekt „Dílna“ na naší škole

Projekt „Dílna“ na naší škole
V rámci pracovních činností, bude 8.A ,8.B , 8.C    jezdit  na cca 60 minut do Hubálova, kde pod vedením mistrů odborného výcviku, budou absolvovat  seznámení, se základní dílenskou činností. Tento letitý projekt byl na naší škole spuštěn pro 9.ročník již před 5 roky. Velmi se ujal, a proto jsme přistoupili ve zkrácené formě s realizací  i pro 8.ročník. Činnost bude zaměřena na základní dovednosti a seznámení s pomůckami k této činnosti. Projekt  bude realizován od 2. března do 12. března roku 2020.

Trvání projektu: říjen - listopad 2019
ERASMUS+
18.09.2019

ERASMUS+

ERASMUS+  „Inclusion through Arts“  2019 – 2021
Škola je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus+ školní vzdělávání
K2 – Partnersství škol.
Téma:  „Inclusion through Arts“   (Inkluze prostřednictvím umění)
Komunikační jazyk: angličtina
Doba trvání:  2 roky  (2019 – 2021)
Věková kategorie žáků:  6 – 12 let


 

Trvání projektu: 2019 - 2021