Školní družina

Na naší škole pracují 3 oddělení družiny pod vedením Hany Ledrhausové, Aleny Finkousové a Ivety Havlíčkové.

Družina začíná v 6:30 hod. a končí v 16:00 hodin.

 

Informace pro rodiče

  • Platbu za školní družinu provádějte prosím na č.ú. 51-6902270277/0100. Variabilní symbol neuvádějte, do kolonky zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Dokumenty a formuláře školní družiny