Stravování

 • Žáci se stravují ve Školní jídelně Komenského nám. 91, Ml.Boleslav
 • Žáci jsou automaticky přihlášeni po celou školní docházku a to vždy od prvního varného dne. Případné změny nebo odhlášky se musí nahlásit v kanceláři ŠJ (osobně nebo telefonicky).

Odhlašování a výdej obědů

 • Obědy se odhlašují a přihlašují nejpozději den předem do 14.00 hodin.
 • Výdej obědů pro žáky je od 11.45 – 14.00 hodin.
 • Pokud je na jídelníčku výběr ze dvou jídel, strávník si objednává jídlo prostřednictvím elektronického systému (automaticky je vybrán oběd č.1), a to nejpozději den předem do 14.00 hodin.
 • Neodhlášené a neodebrané obědy propadají.
 • V případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen obědy odhlásit. V první den je možno neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených nádob, které musí být v dostatečném množství a čisté.

Volba oběda

 • Strávník si oběd vybírá ze dvou jídel prostřednictvím elektronického účtu internetovým objednáváním.
 • Strávník se zaregistruje na portálu www.strava.cz. Přihlašovací údaje pro vstup na www.strava.cz budou strávníkovi zaslány na jeho email. Emailovou adresu musí strávník oznámit v kanceláři ŠJ.
 • Strávník, který bude mít zaplacené obědy a nebude moci využívat internetové objednávání, bude moci objednávat u okénka ŠJ, denně od 11 - 14 hod. 

Platba

 • Rodič si může vybrat typ platby stravného pro své dítě - sporožiro nebo běžný účet v jakékoli bance. Při platbě sporožirem nebo běžným účtem zřídí majitel účtu souhlas s inkasem.
 • Přihlášky si vyzvednete v kanceláři ŠJ nebo na webových stránkách ZŠ, pracovnice spořitelny potvrdí číslo účtu na přihlášce ke stravování ve ŠJ. U bank vystaví pracovnice potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu.
 • Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením o zřízení souhlasu k inkasu je nutno vrátit do kanceláře ŠJ.
 • Stravné je sráženo k 20. dni v měsíci a to zálohově dopředu. Zajistěte si dostatek finančních prostředků k tomuto datu a v bance žádejte a kontrolujte dodržování splatnosti.
 • Dále prosím zpětně kontrolujte uhrazenou částku. V případě nesrovnalostí kontaktuje co nejdříve kancelář ŠJ.
 • Pokud nejsou obědy hrazeny ve lhůtě splatnosti, může být strávník vyřazen ze stravování.

Cena oběda

7 – 10 let 27 Kč
11 – 14 let 29 Kč
15 a více let 31 Kč

Strávník je zařazen do vyšší věkové skupiny již od začátku školního roku, ve kterém daný věk dosáhne (vyhl. 107).

 

Adresa

Poskytování informací

Komenského nám. 91
293 01 Mladá Boleslav

Vedoucí jídelny:
Anna Novotná, anna.novotna@2zsmb.cz

Denně 8:00 – 15:00 hodin
telefon: 326 326 611
e-mail: jidelna@2zsmb.cz