Naše škola

Naše škola se nachází ve staré části Mladé Boleslavi. Historicky patříme jak budovou tak školou mezi nejstarší instituce ve městě.

V roce 1993 vznikl za podpory města projekt na školu pro děti se specifickými poruchami učení. V prvních letech projektu byly naplňovány těmito dětmi jen ročníky na I. stupni a docházelo k postupnému vytlačování klasických tříd. Dnes máme ve škole výhradně třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Náplň výuky se neliší od klasické ZŠ, ale pouze metody a formy práce se žáky jsou ve specializované úrovni. Velkým rozdílem je počet žáků ve třídách, který se snažíme udržet na maximálním počtu 14. Z tohoto počtu vyplývá, že vyučující má větší možnosti individuálního přístupu k žákovi.

V současnosti jsme jediná škola v Mladé Boleslavi, která využívá metodu "SFUMATO" ke kvalitní výuce čtenářských dovedností. V rámci školního vzdělávacího programu pokračujeme v započaté tradici školy a své služby stále rozšiřujeme.

Hlavní budova II.stupeň

Hlavní budova II.stupeň

Tělocvična

Budova I.stupeň

Školní hřiště

Školní hřiště

V budově

V budově

Ve třídě