Základní údaje o škole

Informace dle zákona 106/99
Oficiální název školy : Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 76,
příspěvková organizace
Adresa : Komenského náměstí 76, 293 01 Mladá Boleslav
IČO školy 
IZO školy
:
:
75034051
102 326 860
REDIZO školy : 600049183
Číslo účtu školy : 51-6902270277/0100
Zřizovatel : Magistrát města Mladá Boleslav
Učební dokument školy : ŠVP 142/2007 - 454
Telefon ZŠ, sekretariát
Tel. budova č.117 - I.st.
Tel. budova č.76 - II.st.
:
:
:
+420 326 321 572
+420 326 322 324
+420 326 321 572
Internetové stránky
E-mail ZŠ - sekretariát
E-mail vedení školy
:
:
:
www.1zsmb.cz
hana.bartosova@1zsmb.cz
vaclav.kolman@1zsmb.cz
Datová schránka: : gekjqh4

Ředitel školy
Zástupkyně řed. školy
Výchovný poradce

:
:
:

Mgr. Václav Kolman, tel: 326 321 572
PaedDr. Ivana Růžičková, tel: 326 321 572
PaedDr. Ivana Růžičková, tel: 326 321 572,  ivana.ruzickova@1zsmb.cz

Obsazenost
(údaje k září 2018)
: Počet tříd školy: 23, Počet žáků: 272
Počet pedagogů: 30 asistenti: 18+ 3 vychovatelky
Organizace : Začátek výuky v 08:00 hodin
Přestávka na oběd: viz rozvrh hodin jednotlivých tříd

 

Další informace dle zákona 106/99 lze žádat písemně na adrese školy.