Šablony II OPVVV 1. ZŠ Mladá Boleslav

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony II OPVVV 1. ZŠ Mladá Boleslav“. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny především na posílení o psychologa a na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012786

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Rozpočet projektu celkem: 1.148.832,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně-sociální rozvoj

2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně-sociální rozvoj.

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – kulturní povědomí a vyjádření.