ERASMUS+

ERASMUS+

ERASMUS+  „Inclusion through Arts“  2019 – 2021
Škola je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus+ školní vzdělávání
K2 – Partnersství škol.
Téma:  „Inclusion through Arts“   (Inkluze prostřednictvím umění)
Komunikační jazyk: angličtina
Doba trvání:  2 roky  (2019 – 2021)
Věková kategorie žáků:  6 – 12 let
Měsíční plány projektové práce v každé škole, společná školení učitelů na dané téma v každé partnerské škole.
Způsob komunikace mezi školami/partnery: e-mail, telefon – whatsup, Skype, E-Twinning (e-platforma).
Zapojené země  a základní školy:  
1. Řecko – Patras (koordinátorská škola – řídí celý projekt),
2. Finsko – Nummela
3. Španělsko – Carmona
4.Lotyšsko – Upeslejas
5. Česká republika – Mladá Boleslav
6. Chorvatsko – Mala Subotica
Jednotlivá témata ve školách mají ukázat, jak lze pomoci inkluzivním dětem: divadlo, hudba, krásné umění, sportovní aktivity, vypravování příběhů.
Současně jsme zapojeni do projektu E-Twinning  – Partnerství škol v Evropě (projekt na dálku) pod stejným názvem „Inclusion through arts“.
Twinspace – virtuální učebna – aktivní zapojení učitelů a žáků, propojení evropských škol, komunikace v anglickém jazyce, … vkládání materiálů, fotografií a videí vytvořených v průběhu konání projektu.

Partnerská schůzka v Patrasu (Řecko)
V prvním listopadovém týdnu proběhla první partnerská schůzka (foto v galerii) v řecké škole ve městě Patras. Na schůzku přijelo 15 učitelů z partnerských škol a mezi nimi i 3 učitelky z naší školy.  Řečtí kolegové pro nás všechny připravili velmi zajímavý program. Kromě možnosti nahlédnout přímo do výuky a seznámit se s řeckým vzdělávacím systémem a osnovami, jsme všichni  měli  možnost také vidět, s jakými problémy se řečtí učitelé denně potýkají, ale viděli jsme i obrovské nadšení a radost z práce, kterou vykonávají. Během tří nabitých dnů jsme se zúčastnili několika přednášek na projektové téma  a několika praktických seminářů, v nichž jsme si mohli vyzkoušet některé metody a formy práce určené pro děti s poruchami učení.
Díky řeckým kolegům a perfektně připravenému programu jsme získali nové poznatky a zkušenosti v oblasti naší každodenní práce, navázali jsme nová přátelství s učiteli jiných evropských škol a procvičili jsme si anglický jazyk.  Těšíme se na další setkání, které se uskuteční v únoru 2020 v chorvatské škole.

Partnerská schůzka v Chorvatsku
Chorvatsko – Mala Subotica – 10. – 14. 2. 2020
Téma:  Hudba / Music
Prohlídka partnerské školy v Male Subotici (foto v galerii)
Workshop: Jak hudba a tanec pomáhá žákům  překonávat rozdíly, utvářet lepší vztahy mezi sebou a utužovat kolektiv. Praktické cvičení s bubínky a procvičování rytmu.
Workshop: Pučko otvoreno učilište Čakovec – Medimurski trganci.  Jak připravit tradiční pokrm, typický pro oblast Medimurje.
Školní představení zaměřené na národní chorvatské tance a písně.
Návštěva centra pro integraci Rómů do společnosti – Step by step v Záhřebu.
Návštěva hlavního města Záhřebu – Muzeum učitelství.

Goodbye Erasmus+
V rámci rozloučení s projektem Erasmus+  proběhlo  v úterý 14. 6. 2022 na školním hřišti zábavné dopoledne.
Žáci si formou soutěží vyzkoušeli různé aktivity spojené s projektem.

Fotky z akcí a aktivit v rámci projektu Erasmus+ naleznete zde:
Loga projektu
Září 2019
Říjen 2019
Listopad 2019
Prosinec 2019
Leden 2020
Únor - březen 2020      
Leden - únor 2022

Regionální tisk
Goodbye Erasmus+