Šablony III OPVVV 1. ZŠ Mladá Boleslav

Šablony III OPVVV 1. ZŠ Mladá Boleslav

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na posílení o školního psychologa, realizaci projektového dne a odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči žáků ZŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019669
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023
Rozpočet projektu celkem: 583.084,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

3.II/12 Projektový den ve výuce

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ