Projekt „Dílna“ na naší škole

Projekt „Dílna“ na naší škole

Projekt „Dílna“ na naší škole
V rámci pracovních činností, bude 8.A ,8.B , 8.C    jezdit  na cca 60 minut do Hubálova, kde pod vedením mistrů odborného výcviku, budou absolvovat  seznámení, se základní dílenskou činností. Tento letitý projekt byl na naší škole spuštěn pro 9.ročník již před 5 roky. Velmi se ujal, a proto jsme přistoupili ve zkrácené formě s realizací  i pro 8.ročník. Činnost bude zaměřena na základní dovednosti a seznámení s pomůckami k této činnosti. Projekt  bude realizován od 2. března do 12. března roku 2020.
Oslovení byli: rodiče žáků, ředitelství v učňovském učilišti Hubálov,  dozorující učitelé. 
Výstup: Žáci 8.ročníku se seznámí se základní dílenskou činností a nářadím, které se v dílnách používá.

Podrobný itinerář akce:
Žáci s vyučujícím budou připraveni před budovou školy  a nasedají do svozového autobusu cca ve 13:00 hodin.  Žáci 8.A  vždy v pondělí.  8.B má dílny každé  úterý a ve čtvrtek zase 8.C.  Ve školním roce 2020/2021 máme 3 třídy v 8.ročníku.  Před odjezdem budou mít všichni  na sobě pracovní oděv. Ti, co se vracejí ke škole, nechávají své věci ve škole, kde si je po ukončení akce vyzvednou. Ti, co vystupují na zastávkách během jízdy, si své osobní věci berou s sebou. Po dojezdu do Hubálova si žáky převezmou mistři odborného výcviku a pod jejich vedením odcházejí do dílen. Vyučující jde s nimi. Výuka probíhá do cca 15:00 hodin. Po skončení odjíždějí svozovým autobusem do Boleslavi. Dojezd do Boleslavi je plánován na 15:30 hodin. Pokud se týká dojíždějících žáků, budou vysazeni dle potřeb např. na zastávce autobusu. Náplň výuky je součástí tohoto sdělení. Po dohodě s učilištěm je svozový autobus zajišťován z jejich strany a tudíž odpadá financování ze strany školy  do zakončení projektu. 

Učitelský dozor jízd do Hubálova:
Případné změny v dohledu nad žáky je v kompetenci vedení školy.
Jedná se o 3 dny v týdnu a vždy jede jen jedna třída v autobusu. Projekt začíná 2. března 2020.