Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Datum konání zápisu: pátek 14. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hod. a sobota 15. dubna 2023 od 9.00 do 11.00 hod. (Náhradní zápis po telefonické dohodě) 
Místo konání zápisu: 1. patro budovy ZŠ Komenského nám. 117, Mladá Boleslav 
Podrobné informace o školských obvodech naleznete v dokumentech školy (zde).

Odkaz na elektronické přihlášení:

KWE015 - Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz)

S sebou nezapomeňte:

 • rodný list dítěte 
 • OP zákonného zástupce
 • vyšetření PPP nebo SPC (pouze v případě žádosti o přijetí do speciální třídy)
 • Slavnostní náladu ☺

Kontakty: 

 • vedení školy: 326 321 572 
 • sekretariát: 326 321 572, hana.bartosova@1zsmb.cz 
 • webové stránky školy: www.1zsmb.cz

Právní normy a vstup dítěte do školy:

 • K zápisu se dostaví každé dítě, které ke dni 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku, děti narozené 1. 9. až 31. 12. 2017 lze přijmout pouze na doporučení školského odborného pracoviště, děti narozené 1. 1. až 30. 8. 2018 na doporučení školského odborného pracoviště a pediatra. 
 • Zákonní zástupci žáka mají možnost volit školu i mimo obvod stanovený zřizovatelem podle místa bydliště. Přednostně budou zařazeni žáci z obvodu školy.
 • O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení. O rozhodnutí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě.
 • Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být podána do 31. 5. 2023 a doplněna doporučením poradenského pracoviště a pediatra. 
 • Pokud již nyní uvažujete o odkladu, a MŠ Vám jej také doporučuje, neváhejte a objednejte vaše dítě na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) předem. K zápisu pak přineste vyšetření z PPP a vyjádření pediatra. 
 • O odkladu školní docházky může rozhodnout ředitel školy i dodatečně v průběhu prvního pololetí po dohodě se zákonným zástupcem. 
 • U zápisu škola provádí základní screening žáka.

Těšíme se na Vás!