Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

jako každý rok proběhne začátkem dubna zápis dětí do prvních tříd. Budeme rádi, když si pro Vaše děti vyberete právě naši školu.  
Letošní zápis, ke kterému se dostavíte společně s dětmi, se uskuteční v pátek 5. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu 6. dubna 2024 od 9.00 do 11.00 hodin

Zápis se uskuteční na budově ZŠ Komenského nám. 117, Mladá Boleslav.  


Před zápisem můžete vyplnit přihlášku on-line formou přes aplikaci ZápisyOnline - zde.

Registrace bude dostupná od 25.3.- 4.4. 2024.

K vlastnímu zápisu budete potřebovat tyto dokumenty

  • rodný list dítěte 
  • OP zákonného zástupce
  • vyšetření PPP nebo SPC (pouze v případě žádosti o přijetí do speciální třídy)

K zápisu se dostaví každé dítě, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku, děti narozené 1. 9. až 31. 12. 2018 lze přijmout pouze na doporučení školského odborného pracoviště, děti narozené 1. 1. až 30. 8. 2019 na doporučení školského odborného pracoviště a pediatra. 
Zákonní zástupci žáka mají možnost volit školu i mimo obvod stanovený zřizovatelem podle místa bydliště. Přednostně budou zařazeni žáci z obvodu školy.
O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení. O rozhodnutí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě.
Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být podána do 31. 5. 2024 a doplněna doporučením poradenského pracoviště a pediatra. 
Pokud již nyní uvažujete o odkladu, a MŠ Vám jej také doporučuje, neváhejte a objednejte Vaše dítě na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) předem. K zápisu pak přineste vyšetření z PPP a vyjádření pediatra. 
O odkladu školní docházky může rozhodnout ředitel školy i dodatečně v průběhu prvního pololetí po dohodě se zákonným zástupcem.
Oficiální informace i s odkazem na přehled školských obvodů najdete například v článku na webu města zde.
Při zápisu se setká každý budoucí prvňáček s paní učitelkou, která si s ním popovídá. U zápisu škola provádí základní screening žáka.
Těšíme se na Vaše děti i na Vás a doufáme, že od září se budeme vídat pravidelně.

Za vedení školy
Václav Kolman, ředitel školy.